Megatrendy społeczno-gospodarcze w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Trendy światowe.

Publikacja koncentrująca się na trendach globalnych (społecznych, gospodarczych, technologicznych, środowiskowych, geopolitycznych i przestrzennych), formułująca wstępne hipotezy wpływu tych trendów na Polskę w perspektywie 2050 roku.