SPOTKANIE EKSPERCKIE W KRAKOWIE

W dniach 12-13 lipca 2023 w krakowskiej siedzibie Instytutu Rozwoju Miast i Regionów odbyło się spotkanie Konsorcjantów Projektu Gospostrateg-PL2050. Było to już kolejne zebranie z cyklu warsztatów z ekspertami biorącymi udział w projekcie.   CEL SPOTKANIA  Ostatnie warsztaty miały na celu omówienie i scharakteryzowanie map wizyjnych oraz ilustracji graficznych do planowanych w dokumencie scenariuszy rozwoju naszego…

Nowe publikacje: Raporty o trendach kształtujących przyszłość w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050

Nowe publikacje: Raporty o trendach kształtujących przyszłość w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami przygotowanymi w ramach I etapu projektu GOSPOSTRATEG III. Głównym celem prac, których wyniki zaprezentowano w niniejszych monografiach było usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat trendów społeczno-gospodarczych i środowiskowych, stanowiących uwarunkowania dla dalszego rozwoju kraju. Trendy analizowane były na poziomie światowym, europejskim i krajowym. Tematyka trendów podjęta została w…

Jaki był 2022 rok w perspektywie KRK2050?

Jaki był 2022 rok w perspektywie KRK2050?

Jednym słowem – produktywny! Był to pracowity, ale i udany merytorycznie rok. Zrealizowaliśmy wiele ciekawych zadań i celów ujętych w projekcie. Zorganizowaliśmy kilkanaście spotkań i warsztatów, w które zaangażowani byli eksperci zewnętrzni, sfinalizowaliśmy raporty dotyczące wyzwań rozwojowych Polski, zaczęliśmy intensywne prace nad scenariuszami rozwoju naszego kraju – to i o wiele więcej! Jaka będzie Polska…

Udział w konferencjach naukowych w 2022 r.

Udział w konferencjach naukowych w 2022 r.

W minionym roku udało nam się zaprezentować częściowe wyniki projektu GOSPOSTRATEG-PL2050, zbliżające nas do realizacji Koncepcji Rozwoju Kraju 2050, na 4 konferencjach naukowych. O badaniach mogliśmy opowiedzieć w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Płońsku. Przede wszystkim prezentowaliśmy elementy etapu prac skupiającego się na identyfikacji trendów międzynarodowych i krajowych, w tym na zagadnieniach technologicznych, przestrzennych i transportowych….

Badanie citizen science

Badanie citizen science

Badanie „Społeczno-ekonomiczne wyzwania rozwojowe polskich miast i wsi – analiza perspektywy i zaangażowania mieszkańców” polegało na przeprowadzeniu skutecznej kampanii angażującej mieszkańców różnych regionów Polski, którzy wspólnie z badaczami poszukiwali odpowiedzi na pytanie, jak powinna wyglądać Polska w przyszłości, jakie są nasze potrzeby, co chcielibyśmy zmienić, a także dowiedzieć się, co już zmienia się w dobrą…

Nowe wyzwania – Projekt Gospostrateg-PL2050 oficjalnie rozpoczęty! 

Nowe wyzwania – Projekt Gospostrateg-PL2050 oficjalnie rozpoczęty! 

22 marca 2021 roku Instytut Rozwoju Miast i Regionów (jako lider projektu), wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (liderem merytorycznym) oraz Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, rozpoczął realizację projektu pt. “Operacjonalizacja Systemu Zarządzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań do systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach długookresowego programowania polityki rozwoju” (PL2050)….