Ikona

Filmy

Tytuł

"Społeczeństwo i jakość życia”

Autorzy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Tematyka

Debata ekspercka i wysłuchanie publiczne pt. “Społeczeństwo i jakość życia”. Celem spotkania jest wsparcie procesu tworzenia KRK poprzez stworzenie miejsca dialogu społecznego i eksperckiego w dziedzinach warunkujących przyszły rozwój kraju. Do udziału w spotkaniu zaproszono czołowe polskie i zagraniczne ośrodki akademickie i instytuty foresightowe, think tanki, biznes, przedsiębiorcy ekonomii społecznej, aktywiści lokalni, organizacje pozarządowe.

Tytuł

"Nowe technologie”

Autorzy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Tematyka

Debata ekspercka i wysłuchanie publiczne pt. “Nowe technologie”. Celem spotkania jest wsparcie procesu tworzenia KRK poprzez stworzenie miejsca dialogu społecznego i eksperckiego w dziedzinach warunkujących przyszły rozwój kraju. Do udziału w spotkaniu zaproszono czołowe polskie i zagraniczne ośrodki akademickie i instytuty foresightowe, think tanki, biznes, przedsiębiorcy ekonomii społecznej, aktywiści lokalni, organizacje pozarządowe.

Tytuł

"Środowisko i zielona transformacja”

Autorzy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Tematyka

Debata ekspercka i wysłuchanie publiczne pt. “Środowisko i zielona transformacja”. Celem spotkania jest wsparcie procesu tworzenia KRK poprzez stworzenie miejsca dialogu społecznego i eksperckiego w dziedzinach warunkujących przyszły rozwój kraju. Do udziału w spotkaniu zaproszono czołowe polskie i zagraniczne ośrodki akademickie i instytuty foresightowe, think tanki, biznes, przedsiębiorcy ekonomii społecznej, aktywiści lokalni, organizacje pozarządowe.

Tytuł

“Świat, Europa i Polska”, część 2

Autorzy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Tematyka

Debata ekspercka i wysłuchanie publiczne pt. “Świat, Europa i Polska”. Celem spotkania jest wsparcie procesu tworzenia KRK poprzez stworzenie miejsca dialogu społecznego i eksperckiego w dziedzinach warunkujących przyszły rozwój kraju. Do udziału w spotkaniu zaproszono czołowe polskie i zagraniczne ośrodki akademickie i instytuty foresightowe, think tanki, biznes, przedsiębiorcy ekonomii społecznej, aktywiści lokalni, organizacje pozarządowe.

Tytuł

“Świat, Europa i Polska”, część 1

Autorzy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Tematyka

Debata ekspercka i wysłuchanie publiczne pt. “Świat, Europa i Polska”. Celem spotkania jest wsparcie procesu tworzenia KRK poprzez stworzenie miejsca dialogu społecznego i eksperckiego w dziedzinach warunkujących przyszły rozwój kraju. Do udziału w spotkaniu zaproszono czołowe polskie i zagraniczne ośrodki akademickie i instytuty foresightowe, think tanki, biznes, przedsiębiorcy ekonomii społecznej, aktywiści lokalni, organizacje pozarządowe.

Tytuł

Czym jest Koncepcja Rozwoju Kraju 2050

Autorzy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Tematyka

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 (KRK 2050) to dokument wizyjny, który będzie kierunkowskazem w zarządzaniu rozwojem Polski. Koncepcja ma stać się dokumentem łączącym planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym.