logo KRK 2050

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu KRK 2050

Celem prognozy oddziaływania na środowisko Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 jest ocena jej potencjalnych skutków dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi.

Chodzi tu m.in. o: określenie, jakie negatywne i pozytywne skutki dla środowiska mogą wyniknąć z jej realizacji oraz dostarczenie decydentom pełnej i obiektywnej informacji o możliwych skutkach środowiskowych, aby mogli oni podejmować odpowiedzialne i przemyślane decyzje.

W prognozie stwierdzono, że „KRK2050 jest spójna z celami ochrony środowiska. Szczegółowa analiza treści wyzwań zawartych w KRK2050 oraz przeprowadzona ocena pozwalają stwierdzić, że cele ochrony środowiska zostały w dokumencie uwzględnione. Wyznaczone w KRK2050 kierunki rozwoju oraz wymienione modele gospodarcze (m. in. gospodarka umiaru, gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważone rolnictwo, rolnictwo regeneratywne, energetyka obywatelska) odwołują się do zasad zrównoważonego rozwoju i troski o dobro wspólne, jakim są także zasoby środowiska naturalnego i przestrzeń.”

Zachęcamy do zapoznania się z treścią prognozy znajdującą się poniżej jak również do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 wraz z prognozą jej oddziaływania na środowisko. Szczegółowe informacje o konsultacjach znajdują się tutaj.

Materiały