Nowe publikacje: Raporty o trendach kształtujących przyszłość w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami przygotowanymi w ramach I etapu projektu GOSPOSTRATEG III. Głównym celem prac, których wyniki zaprezentowano w niniejszych monografiach było usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat trendów społeczno-gospodarczych i środowiskowych, stanowiących uwarunkowania dla dalszego rozwoju kraju. Trendy analizowane były na poziomie światowym, europejskim i krajowym. Tematyka trendów podjęta została w czterech raportach:

Okładka raportu "Megatrendy społeczno-gospodarcze w kontekście koncepcji rozwoju kraju 2050", niebieska kula ziemska na granatowym tle
Okładka publikacji

Megatrendy społeczno-gospodarcze w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Trendy światowe


Tematyka
Publikacja koncentrująca się na trendach globalnych (społecznych, gospodarczych, technologicznych, środowiskowych, geopolitycznych i przestrzennych), formułująca wstępne hipotezy wpływu tych trendów na Polskę w perspektywie 2050 roku.

ISBN: 978-83-67231-27-5
Wydawca: Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Link: Megatrendy społeczno-gospodarcze w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Trendy światowe

Okładka "Megatrendy społeczno-gospodarcze w kontekście koncepcji rozwoju kraju 2050", ręka ludzka trzymająca rękę robota na niebieskim tle
Okładka publikacji

Megatrendy społeczno-gospodarcze w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Trendy europejskie i krajowe

Tematyka
Publikacja prezentująca zmiany w Polsce zachodzące w ostatnich latach, w tym w kontekście europejskim. Wiodącym celem publikacji jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób Polska wpisuje się w trendy światowe (społeczne, gospodarcze, technologiczne, środowiskowe, geopolityczne i przestrzenne) i jakie w wyniku tego mogą zachodzić zmiany w kraju do 2050 roku.

ISBN: 978-83-67231-26-8
Wydawca: Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Link: Megatrendy społeczno-gospodarcze w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Trendy europejskie i krajowe

Okładka raportu "Trendy środowiskowe w kontekście koncepcji rozwoju kraju 2050", kula ziemska w trawie na niebieskim tle
Okładka publikacji

Trendy środowiskowe w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Trendy światowe i europejskie

Tematyka
Publikacja koncentrująca się na zagadnieniach dotyczących środowiska przyrodniczego w skali globalnej i europejskiej, formułująca wstępne hipotezy wpływu tych trendów na Polskę w perspektywie 2050 roku.

ISBN: 978-83-966110-2-4
Wydawca: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Link: Trendy środowiskowe w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Trendy światowe i europejskie

Okładka raportu "Trendy środowiskowe w kontekście koncepcji rozwoju kraju 2050", drzewa w kołku na białym tle z logo KRK 2050
Okładka publikacji

Trendy środowiskowe w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Trendy krajowe

Tematyka
Publikacja szczegółowo prezentująca zidentyfikowane trendy w środowisku na poziomie krajowym, wraz z ich charakterystyką, oceną oraz potencjalnym wpływem na zmiany, jakie mogą w ich wyniku zachodzić w kraju w perspektywie 2050 roku.

ISBN: 978-83-966110-0-0
Wydawca: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Link: Trendy środowiskowe w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Trendy krajowe