Nowe publikacje: Raporty o trendach kształtujących przyszłość w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050
|

Nowe publikacje: Raporty o trendach kształtujących przyszłość w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami przygotowanymi w ramach I etapu projektu GOSPOSTRATEG III. Głównym celem prac, których wyniki zaprezentowano w niniejszych monografiach było usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat trendów społeczno-gospodarczych i środowiskowych, stanowiących uwarunkowania dla dalszego rozwoju kraju. Trendy analizowane były na poziomie światowym, europejskim i krajowym. Tematyka trendów podjęta została w…