Grafika post

Udział w konferencjach naukowych w 2022 r.

W minionym roku udało nam się zaprezentować częściowe wyniki projektu GOSPOSTRATEG-PL2050, zbliżające nas do realizacji Koncepcji Rozwoju Kraju 2050, na 4 konferencjach naukowych. O badaniach mogliśmy opowiedzieć w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Płońsku. Przede wszystkim prezentowaliśmy elementy etapu prac skupiającego się na identyfikacji trendów międzynarodowych i krajowych, w tym na zagadnieniach technologicznych, przestrzennych i transportowych.

O czym dokładnie mówiliśmy?

  • Wpływ przyspieszenia technologicznego na zmiany społeczno-gospodarcze, środowiskowe, przestrzenne i polityczno-instytucjonalne w Polsce w perspektywie 2050 roku (Michał Stokowski, Izabella Jurkiewicz)
  • Omawialiśmy w jaki sposób postęp technologiczny (zjawiska takie jak cyfryzacja gospodarki, coraz powszechniejszy internet rzeczy, coraz silniejsza sztuczna inteligencja, wzrost znaczenia biotechnologii) będzie stanowił istotny czynnik zmian w Polsce w wymiarze społecznym, gospodarczym, polityczno-instytucjonalnym, środowiskowym i przestrzennym.

Prace nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050 (Michał Stokowski)

W ramach wykładu zawarliśmy wyjaśnienie podstawowych zagadnień teoretycznych, uwarunkowania prawne tworzenia KRK2050, aspekty organizacyjne etapów prac badawczych i wstępne wyniki badania megatrendów.

Konfrontacja światowych i krajowych tendencji zmian w systemach transportowych (Michał Stokowski)

W referacie skupiliśmy się na problematyce przygotowania Polski do nadchodzących zmian w wymiarze globalnym w obszarze transportu, takich jak wprowadzanie nowych paradygmatów rozwoju, zastosowanie nowoczesnych technologii oraz przemian systemowych i infrastrukturalnych.

Megatrendy w perspektywie 2050 r. (Michał Stokowski)

Przedstawiliśmy wyniki etapu identyfikacji trendów, prezentując 6 megatrendów i wyróżnionych około 20 zjawisk, których interpretacja daje przesłanki do odpowiedniego zarządzania w nadchodzących latach i kreowania polityk publicznych.

Materiały z powyższych wystąpień znajdują się w zakładce „Baza wiedzy” .

Gdzie promowaliśmy GOPOSTRATEG-PL2050 i KRK 2050?

Nasze wystąpienia odbyły się na następujących konferencjach:
• Kraków, 22.10.2022 XI – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy;
• Łódź, 15.06.2022 – Zarządzanie i Innowacje XXI wieku;
• Płońsk, 14.05.2022 – Spotkania z praktyką UTH;
• Warszawa, 19.05.2022 – IN SPATIO FUTURO. Przyszłe szanse oraz wyzwania europejskich miast i regionów.