Konferencja „Priorytety rozwojowe na najbliższe dziesięciolecie: społecznie akceptowalne transformacje w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050″

W najbliższą środę 10 lipca, w godz. 11:00-14:15, w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbędzie się konferencja pt. „Priorytety rozwojowe na najbliższe dziesięciolecie: społecznie akceptowalne transformacje w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050”, która finalizuje proces przygotowania KRK i otwiera dyskusję nad średniookresową strategią rozwoju kraju.

Dyskusja będzie zorganizowana wokół kluczowych zagadnień dotyczących odporności Polski na różnorodne zagrożenia i kryzysy w kontekście niestabilności geopolitycznej, gospodarczej i klimatycznej. Poruszona zostanie kwestia wyzwań kształtujących przyszłość, dziedzin wymagających największych zmian, a także sposobów przeprowadzenia transformacji w sposób akceptowalny społecznie. Zastanowimy się nad nowymi motorami rozwoju na najbliższe dziesięciolecie oraz sektorami przemysłu z największym potencjałem innowacyjnym. Istotnym tematem będzie również wykorzystanie zielonych technologii do przyspieszenia rozwoju gospodarczego, poprawa perspektyw młodych pokoleń poprzez zmiany w systemie edukacyjnym oraz odpowiedź na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, w tym konieczne reformy w systemie opieki zdrowotnej.

Wydarzenie będzie również transmitowane za pośrednictwem kanału MFiPR na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LXx069_60DY.

Serdecznie zapraszamy!

logo KRK 2050