Warsztaty dla samorządów województw w Warszawie 

Warsztaty dla samorządów województw w Warszawie 

21 maja w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odbyły się kolejne już warsztaty dla przedstawicieli wszystkich samorządów województw w Polsce.   CEL WARSZATÓW  Spotkanie w Warszawie miało dwa główne cele. Pierwszym była prezentacja wyników prac nad mapami wrażliwości i odporności opracowanymi w ramach Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 oraz wymiana spostrzeżeń i sugestii na ich temat…