SPOTKANIE EKSPERCKIE W KRAKOWIE

W dniach 12-13 lipca 2023 w krakowskiej siedzibie Instytutu Rozwoju Miast i Regionów odbyło się spotkanie Konsorcjantów Projektu Gospostrateg-PL2050. Było to już kolejne zebranie z cyklu warsztatów z ekspertami biorącymi udział w projekcie.  

CEL SPOTKANIA 

Ostatnie warsztaty miały na celu omówienie i scharakteryzowanie map wizyjnych oraz ilustracji graficznych do planowanych w dokumencie scenariuszy rozwoju naszego kraju, a także uzupełnienie i doprecyzowanie zapisów Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Rozmowy dotyczyły kolejnych wyzwań rozwojowych, jakie czekają Polskę do 2050 roku. 

PRZEBIEG PRAC  

Praca nad założonymi zagadnieniami przebiegała w dwóch grupach warsztatowych. Zespół został podzielony na osoby skupiające się wokół uzgodnień związanych z wizualizacjami kartograficznymi i graficznymi oraz na część ustalającą szczegóły dokumentu. Na koniec każdego dnia obie grupy spotykały się, by podsumować dotychczasową pracę i ustalić wspólnie plan dalszych działań.  

NOWE POMYSŁY 

Były to dwa intensywne dni pełne owocnych rozmów i prac, prowadzących do konkretnych decyzji i ciekawych pomysłów związanych z dalszą pracą nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050.  

Jakich? Dowiecie się wszystkiego już niebawem… Póki co, czeka nas jeszcze wiele intensywnej pracy nad strategią zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju naszego kraju.