Konsultacje projektu KRK 2050

20 maja 2024 r. Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 opracowywana w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej została pozytywnie zaopiniowana przez Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju. Jednocześnie rozpoczęły się konsultacje projektu dokumentu.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentu dostępnym pod poniższym adresem:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zapoznaj-sie-z-projektem-krk-2050

Istnieje również możliwość podzielenia się spostrzeżeniami i sugestiami dotyczącymi dokumentu za pomocą dedykowanego formularza do składania uwag: Formularz do składania uwag.