Tło

Jaki był 2022 rok w perspektywie KRK2050?

Jednym słowem – produktywny!

Był to pracowity, ale i udany merytorycznie rok. Zrealizowaliśmy wiele ciekawych zadań i celów ujętych w projekcie. Zorganizowaliśmy kilkanaście spotkań i warsztatów, w które zaangażowani byli eksperci zewnętrzni, sfinalizowaliśmy raporty dotyczące wyzwań rozwojowych Polski, zaczęliśmy intensywne prace nad scenariuszami rozwoju naszego kraju – to i o wiele więcej!

Jaka będzie Polska w 2050 roku?

W 2022 roku udało nam się zorganizować kilkanaście spotkań eksperckich, podczas których rozmawialiśmy o wyzwaniach rozwojowych, jakie czekają Polskę do 2050 roku, ale też opracowywaliśmy pierwsze scenariusze i wizje rozwoju naszego kraju. W prace na poszczególnych etapach zaangażowanych było ponad 260 ekspertów, reprezentujących różnorodne grupy, tj. środowiskowe, planistyczne, samorządowe czy resortowe. Stosowaliśmy innowacyjne metody partycypacyjne, od klasycznych spotkań warsztatowych, poprzez badania fokusowe, czy ankietę delficką. Tak opracowywana Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 będzie odzwierciedleniem aktualnej wiedzy eksperckiej, jak i oczekiwań mieszkańców Polski.

Nasze publikacje już na ukończeniu!

W 2022 sfinalizowaliśmy ostateczne wersje raportów dotyczących megatrendów społeczno-gospodarczych oraz środowiskowych w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Przygotowane raporty stanowią podsumowanie przeprowadzonych wcześniej metaanaliz, popartych kwerendą literatury przedmiotu oraz danymi statystycznymi. Struktura raportów wynika z diagnoz w zakresie obecnie zachodzących trendów i przewidywanych zmian oraz obejmuje zagadania związane z: ludnością, przyśpieszeniem technologicznym, potencjałami i relacjami gospodarczymi, innowacyjnością, środowiskiem przyrodniczym, systemami politycznymi i konfliktami oraz reorganizacją przestrzeni.

Raporty w wersji online ukażą się już w 2023 roku!

Badanie Citizen Science
W minionym roku w ramach projektu przeprowadziliśmy badanie online pt. „Społeczno-ekonomiczne wyzwania rozwojowe polskich miast i wsi – analiza perspektywy i zaangażowania mieszkańców (citizen science)”. Polegało ono na przeprowadzeniu skutecznej kampanii angażującej mieszkańców różnych regionów Polski wokół tematyki rozwoju Polski. “Polska marzeń” jest projektem nauki obywatelskiej, w którym mieszkańcy Polski wspólnie z badaczami poszukiwali odpowiedzi na pytanie, jak powinna wyglądać Polska w przyszłości, jakie są nasze potrzeby, co chcielibyśmy zmienić, a także dowiedzieć się, co już zmienia się w dobrą stronę. Odpowiedzi na te pytania będą brane pod uwagę w trakcie tworzenia Koncepcji Rozwoju Kraju 2050.

Konferencje i działania promocyjno-informacyjne
Nie zwalnialiśmy również tempa w kwestii promocji naszych wyników i upubliczniania wykreowanej wiedzy szerszemu gronu odbiorców. Uczestniczyliśmy w konferencjach, a materiały z poszczególnych etapów procesu upublicznialiśmy na stronach konsorcjantów. Wypracowaliśmy również wspólną identyfikację wizualną projektu, a także ruszyliśmy ze stroną internetową!

… to w wielkim skrócie! A jeszcze wiele przed nami!