Grafika post

Badanie citizen science

Badanie „Społeczno-ekonomiczne wyzwania rozwojowe polskich miast i wsi – analiza perspektywy i zaangażowania mieszkańców” polegało na przeprowadzeniu skutecznej kampanii angażującej mieszkańców różnych regionów Polski, którzy wspólnie z badaczami poszukiwali odpowiedzi na pytanie, jak powinna wyglądać Polska w przyszłości, jakie są nasze potrzeby, co chcielibyśmy zmienić, a także dowiedzieć się, co już zmienia się w dobrą stronę.

Badanie zostało przeprowadzone w terminie maj-wrzesień 2022 r., zgodnie z metodologią nauki obywatelskiej (citizen science). Metoda ta pozwala na wykorzystanie w badaniach unikalnych doświadczeń oraz wiedzy posiadanej przez obywateli i zaangażowanie „zwykłych ludzi” w proces badawczy.

Jak wyglądało badanie?

Badanie składało się z kilku wzajemnie uzupełniających się elementów:

  • strony internetowejhttps://zaprojektujpolske.pl/, która stanowiła główne źródło informacji o badaniu, metodzie oraz o zespole badawczym,
  • profilu badania na FB https://www.facebook.com/PolskaMarzen, który pozwalał na aktywną komunikację z uczestnikami badania,
  • sponsorowanych postów w mediach społecznościowych, które zachęcały do udziału w badaniu i udziału w dyskusjach,
  • dedykowanych formularzy ankietowych.

Badanie zostało podzielone na 5 etapów. Etap pierwszy miał za główny cel wybór spośród obszarów tematycznych wskazanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako główne problemy rozwoju kraju w ramach budowania Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Były to: Demografia, Edukacja, Praca, Relacje społeczne, Jakość życia, Transformacja gospodarki, Środowisko i zielona transformacja oraz Nowe technologie. Spośród tych obszarów jako najważniejsze dla rozwoju Polski respondenci wskazali: Edukację, Środowisko i zieloną transformację, Jakość życia oraz Relacje społeczne i te właśnie obszary wybrane zostały do dalszych etapów badania.

Każdy z etapów składał się zarówno z dyskusji na FB, jak i badania ankietowego. Badanie ankietowe wymagało od respondentów zaangażowania zarówno pod względem czasowym, jak i intelektualnym. Zawierało dużo pytań otwartych i poszerzających – dawało to respondentom przestrzeń do wyrażania własnych opinii i przemyśleń, a także możliwość proponowania zmian i uzupełnień do pytań zaproponowanych przez zespół badaczy.

W jakim stopniu byliście zaangażowani?

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym za udział w badaniu. To właśnie Wasz wkład był tutaj kluczowy.